17-ty i 18-ty układ przyjęty przez wierzycieli

Zamknięte z sukcesem dwa postępowania o zatwierdzenie układu dwóch dużych marketów budowlanych na Mazowszu.

W drugiej połowie stycznia 2024 złożyliśmy do sądu wnioski o zatwierdzenie dwóch układów, które zostały przyjęte przez wierzycieli. Obydwa dotyczyły dużych marketów budowlanych na Mazowszu. Największym wyzwaniem była w tym przypadku efektywna komunikacja z bieżącymi kontrahentami naszych klientów. Dużo musieliśmy się natłumaczyć zaniepokojonym partnerom biznesowym, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie oznacza likwidacji firmy, a wręcz przeciwnie, jej uzdrowienie. Udało się. Pierwszy układ przeszedł jednogłośnie, drugi prawie jednogłośnie.