FAQ

Sporo problemów? Jeszcze więcej rozwiązań!
Pomagamy dostrzec ukryte szanse ratunku i rozwoju
Przyjazna restrukturyzacja!

Ogłoszenie bankructwa firmy to ostateczność!

Przeczytaj, jakie masz możliwości ratunku – kliknij w interesujące pytanie, na wszystkie odpowiemy!

 1. Co robić gdy US zajmie konto?
 2. Co to jest restrukturyzacja Firmy?
 3. Postępowanie o Zatwierdzenie Układu – co to jest?
 4. Jakie są zalety Postępowania o Zatwierdzenie Układu (PZU)?
 5. Ochrona Przedsiębiorcy przed egzekucją w procesie PZU
 6. Dlaczego banki i wierzyciele chętniej zawierają układ z doradcą?
 7. Czy komornik może zająć konto w czasie postępowania?
 8. Kiedy mogę otworzyć PZU?
 9. Jak długo trwa PZU?
 10. Co jeśli nie będę płacił bieżącego ZUSu?
 11. Co jeśli nie płacę rat mimo układu?
 12. Czy muszę opłacać bieżące zobowiązania podatkowe po otwarciu PZU?
 13. Co robi doradca w procesie PZU?
 14. Czy doradca restrukturyzacyjny ingeruje w biznes?
 15. Rola doradcy restrukturyzacyjnego w Twoim biznesie
 16. Plan restrukturyzacyjny – co to jest?
 17. Co zawiera spis wierzytelności?
 18. Wniosek o zatwierdzenie układu
FAQ

Niezależnie od tego, czy grożą Ci czynności komornicze, czy potrzebujesz wstrzymania płatności kredytu – w każdej trudnej sytuacji Colectus znajdzie na to skuteczne rozwiązanie.

Jesteśmy po to, aby pomóc Ci w ratowaniu Twojej Firmy, Twojego dorobku, Twojej spuścizny! Pomagamy Przedsiębiorcom, którzy mają problemy z uregulowaniem raty kredytu na czas, wpadli w turbulencje finansowe, ZUS puka do ich drzwi, wydzwaniają wierzyciele, najemca wypowiada umowę….znasz takie sytuacje? Szybka reakcja jest niezbędna, żeby ratować Twoją Firmę. W takich trudnych sytuacjach bezpłatna konsultacja z Colectus pomoże – wstrzymamy egzekucję komorniczą już w ciągu 2 dni!

Zgłoś się do Colectus po wsparcie – zabezpieczymy Twoje interesy niezależnie od sytuacji!

Masz pytania? Postaramy się odpowiedzieć na każde

Co robić gdy US zajmie konto?

Co robić gdy US zajmie konto?

​ Zablokowali Twój rachunek w banku? Dzwoń do Colectus natychmiast!
Nawet w ciągu 2 dni możemy zatrzymać egzekucje z ZUS, US i komorników przez rozpoczęcie restrukturyzacji.

Co to jest restrukturyzacja Firmy?

Co to jest restrukturyzacja Firmy?

Jest to najlepsze rozwiązanie, gdy w grę wchodzi niewypłacalność Twojej Firmy lub gdy przewidujesz, że niebawem pojawią się poważne problemy finansowe. Niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z o.o., spółkę jawną, spółkę akcyjną, spółkę komandytową – restrukturyzacja to narzędzie pozwalające na poprawę sytuacji w przypadku kłopotów finansowych.

W Polsce mamy do wyboru cztery rodzaje postepowań restrukturyzacyjnych, a każdy ma uratować Twoją Firmę przed upadłością i bankructwem. Restrukturyzacja polega na zawarciu ugody z wierzycielami, po zatwierdzeniu Twojego planu restrukturyzacyjnego. Najszybszym procesem restrukturacyjnym jest Postępowanie o Zatwierdzenie Układu.

Pamiętaj! W Colectus przeprowadzimy cały proces restrukturyzacji od A do Z.
Colectus stworzy dla Twojej Firmy plan restrukturyzacji, czyli strategię konkretnych działań naprawczych. Mamy na to swoje, sprawdzone sposoby.
Przedstawimy go Twoim wierzycielom i wynegocjujemy nowy, realny plan spłaty Twojego zadłużenia.

Uwaga! Restrukturyzację w formie Postępowania o Zatwierdzenie Układu może przeprowadzić jedynie Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny. Ty jako Przedsiębiorca samodzielnie możesz wybrać najlepeszego dla siebie doradcę, który będzie działał sprawnie, szybko, stanowczo ale będzie miał takie umiejętności negocjacyjne, które pozwolą na „dogadanie się z Twoimi wierzycielami”.
Colectus może pochwalić się licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni funkcję nadzorcy układu – i jest to Prezes spółki Colectus Michał Zielke. Twoją sprawą zajmie się kompleksowo wraz ze swoim zespołem.

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu – co to jest?

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu – co to jest?

To najlepsze, najprostrze i najszybsze rozwiązanie dla Ciebie, jeśli zaczynają się kłopoty z regulowaniem firmowych płatności. PZU ( Postępowanie o Zatwierdzenie Układu) zostało wprowadzone w czerwcu 2020 r. żeby zmniejszyć straty Przedsiębiorców wywołanymi ograniczeniami związanymi z COVID-19. Ta nowa procedura pozwala na uniknięcie ogłoszenia upadłości, dzięki zawarciu układu z wierzycielami bez udziału sądu – i to jest warte podkreślenia.

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu ( PZU) jest otwierane przez podpisanie umowy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania i dokonanie obwieszczenia w elektronicznym systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Do przyjęcia układu dochodzi przez zebranie głosów wierzycieli przez profesjonalnego specjalistę, który prowadzi postępowanie i negocjuje warunki spłaty – i to jest właśnie niebagatelna rola Colectus. Od sprawności, wiedzy, kreatywności, zdolności negocjacyjnych i perswazyjnych zależy sukces i powodzenie w przyszłości Twojej Firmy.

PZU wyróżnia się łatwością oraz szybkością bo jest z zasady pozasądowy, a czas jego trwania to maksymalnie 4 miesiące (tj. okres czasu, do którego powinien zostać złożony wniosek o zatwierdzenie układu), ale co najważniejsze – Ty, jako Przedsiębiorca natychmiast zyskujesz ochronę przeciwegzekucyjną oraz m.in. zakaz wypowiadania przez kontrahentów umów o strategicznym znaczeniu dla Twojego biznesu!

Powtórzmy : wszystkie Twoje egzekucje ulegają automatycznemu zawieszeniu po dokonaniu obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Jakie są zalety Postępowania o Zatwierdzenie Układu (PZU)?

Jakie są zalety Postępowania o Zatwierdzenie Układu (PZU)?

Korzyści dla Twojej Firmy jest wiele ale oto najważniejsze korzyści postępowania o zatwierdzenie układu:

• uratowanie Twojej Firmy od bankructwa!
• zawieszenie płatności rat kredytowych.
• wstrzymanie egzekucji komorniczych nawet w 2 dni,
• zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych,
• przywrócenie możliwości zarabiania,
• obniżenie całkowitej kwoty do spłaty,
• ochrona Twojego majątku,
• zakaz ustanawiania hipotek przymusowych,
• restrukturyzacja zobowiązań Firmy
• dodatkowa korzyść jaką oferuje tylko Colectus – wsparcie wykwalifikowanych specjalistów ds. MŚP – doradztwo strategiczne dopasowane indywidualnie do Twoich potrzeb by Twoja Firma mogła znowu rozwinąć skrzydła.

Ochrona Przedsiębiorcy przed egzekucją w procesie PZU

Ochrona Przedsiębiorcy przed egzekucją w procesie PZU

To jest najlepsze w Postępowaniu o Zatwierdzenie Układu ( PZU) – już od pierwszego dnia od  obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych jesteś chroniony!

Od tego momentu niedopuszczalne jest:
• wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzona Twoja Firma;
• wypowiedzenie umów kredytu przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem obwieszczenia oraz innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia Firmy;
• wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem.

Uwaga! dodatkowo – również postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego i skierowane do Twojego majątku ulegają zawieszeniu.
Natomiast, z chwilą wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu ulegają zawieszeniu uprzednio prowadzone postępowania egzekucyjne, dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem. Sędzia-komisarz jest uprawniony do uchylenia zajęcia komorniczego jeśli jest to konieczne do prowadzenia Twojego biznesu!

Postępowanie o Zatwierdzenie Układu działa błyskawicznie.

Dlaczego banki i wierzyciele chętniej zawierają układ z doradcą?

Dlaczego banki i wierzyciele chętniej zawierają układ z doradcą?

W procesie PZU ( postępowanie o zatwierdzenie układu) wybrany przez Ciebie nadzorca układu przygotowuje za Ciebie szereg dokumentacji, m.in. plan restrukturyzacyjny i wykaz majątku Twojej Firmy. Racjonalne argumenty, fakty i dobrze przygotowany plan naprawczy zazwyczaj nie pozostawia złudzeń bankom, że zgoda na propozycje układowe jest dla nich zdecydowanie korzystniejsza niż Twoja upadłość. Nikt nie chce spędzić wielu lat w sądach, by na końcu nie zostać zaspokojonym, więc prawie zawsze skłaniają się ku kompromisowej „ugodzie”. Colectus działa na zasadzie „ zawsze lepiej się dogadać, niż palić mosty. Świat jest mały”.

Czy komornik może zająć konto w czasie postępowania?

Czy komornik może zająć konto w czasie postępowania?

To jest właśnie jedna z kluczowych zalet Postepowania o zatwierdzenie układu ( PZU) dla których Colectus gorąco poleca ten proces – komornik nie może zająć konta bankowego!

W czasie trwania Postępowania o Zatwierdzenie Układu wszystkie postępowania ulegają zawieszeniu z dniem otwarcia postępowania.
Oczywiście – by nie było tak słodko – nie znaczy to jednak uchylenia już dokonanych zajęć rachunków bankowych czy wierzytelności – obowiązuje jedynie zakaz podejmowania nowych czynności egzekucyjnych. Dodatkowo! w razie otwarcia nowego rachunku bankowego, nie zostanie on zajęty w toku postępowania restrukturyzacyjnego oraz po skutecznym złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu aż do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu.

Kiedy mogę otworzyć PZU?

Kiedy mogę otworzyć PZU?

Żebyś mógł rozpocząć Postępowanie o Zatwierdzenie Układu muszą zajść 3 przesłanki – jesteś Przedsiębiorcą, masz kłopoty finansowe, ale dają nadzieję na wyjście na prostą.

Najważniejsze do skorzystania z Postępowania o Zatwierdzenie Układu ( PZU) jest posiadanie tzw. zdolności restrukturyzacyjnej. Posiadają ją przedsiębiorcy – również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy spółek partnerskich oraz wspólnicy spółek osobowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Oczywiście podstawą jest niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością Firmy.
Kolejnym warunkiem formalnym jest to, by suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekraczała 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jednym słowem – czy są szanse, byś stanął jako Przedsiębiorca na nogi, bo biznes da się uratować mądrymi posunięciami.

Nie czekaj – skontaktuj się z nami, wszystko dla Ciebie sprawdzimy bezpłatnie.

Jak długo trwa PZU?

Jak długo trwa PZU?

PZU ( Postępowanie o Zatwierdzenie Układu ) pozwala omijać główny problem polskich sądów – czyli długi czas procedowania.

W dużym skrócie – postępowanie o zatwierdzenie układu powinno trwać maksymalnie cztery miesiące, czyli ekspresowo. W razie jednak skutecznego złożenia wniosku o zatwierdzenie układu przed upływem tego terminu, ochrona przed egzekucją trwa aż do uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzenie układu. W praktyce ochrona trwa więc od minimum pięciu do nawet dziesięciu miesięcy w przypadkach, gdy sądy potrzebują więcej czasu na wydanie postanowienia.

Co jeśli nie będę płacił bieżącego ZUSu?

Co jeśli nie będę płacił bieżącego ZUSu?

Odpowiedź jest bardzo prosta – sąd najpewniej nie zatwierdzi układu.

Co więcej, fiasko układu może nastąpić już wcześniej. Jeśli ZUS jest jednym z wierzycieli objętych postępowaniem, wobec braku regulowania składek bieżących, może zagłosować przeciw układowi. Nie ma się co oszukiwać – siła głosu ZUS jest duża, może to niechybnie doprowadzić do porażki przyjęcia układu. Nie ma sensu ryzykować.

Co jeśli nie płacę rat mimo układu?

Co jeśli nie płacę rat mimo układu?

Turbulencje mogą zdarzyć się zawsze. W takiej sytuacji nadzorca wykonania układu w pierwszej kolejności przyjrzy się przyczynom opóźnień lub braku płatności. Jeśli przyczyny te będą obiektywne lub przemijające, w sprawozdaniu kwartalnym powinien uwzględnić te okoliczności i poinformować o tym sąd. To jednak do sądu będzie należała ostateczna decyzja o tym, czy należy uchylić czy zmienić układ.

W Colectus zawsze traktujemy naszego Klienta po partnersku. „Doradca” nie jest tylko z nazwy, my faktycznie doradzamy Przedsiębiorcy strategicznie – jesteśmy realnym wsparciem dla Przedsiębiorcy. W razie kłopotów – pomożemy.

Czy muszę opłacać bieżące zobowiązania podatkowe po otwarciu PZU?

Czy muszę opłacać bieżące zobowiązania podatkowe po otwarciu PZU?

Niestety – podatki i zobowiązania ZUS trzeba płacić zawsze.

Układem objęte są wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania lub przed dniem układowym. Wszelkie zobowiązania powstałe po tej dacie należy opłacać na bieżąco. W praktyce jednak, kredyty i pożyczki są w całości powstałe przed datą wszczęcia postepowania, a jedynie podzielone na raty. Oznacza to, że Ty, jako dłużnik nie masz obowiązku spłaty rat kredytowych w toku restrukturyzacji. Obowiązek ten dotyczy więc takich zobowiązań jak zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, raty leasingowe czy czynsze najmu powstałe po dniu otwarcia postępowania lub po dniu układowym.

Co robi doradca w procesie PZU?

Co robi doradca w procesie PZU?

Osoba doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowa.

Do zadań wybranego przez Ciebie nadzorcy układu należy m.in. sporządzenie spisu wierzytelności bezspornych, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego, przygotowanie propozycji układowych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów wierzycieli bez udziału sądu głosujących nad przyjęciem układu, w dalszej zaś kolejności sporządzenie sprawozdania, którego załącznikiem jest m.in. właściwy plan restrukturyzacyjny. Nadzorca układu sporządza również tzw. spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, które będą objęte zakazem możliwości ich wypowiadania.

Czyli de facto należy do niego przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu oraz nadzór nad jego wykonaniem. Ma za zadanie przygotować taki plan restrukturyzacyjny , który naprawi sytuację Twojej Firmy. Najważniejszym zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest takie przygotowanie propozycji spłaty zadłużenia dla wierzycieli, aby wyrazili na nią zgodę. Jako dłużnik, możesz liczyć na odroczenie spłaty, rozłożenie długu na raty, jego redukcję czy zmianę zabezpieczeń wierzytelności.

Zadanie niełatwe, dlatego tak kluczowe jest, by wybrać rzutkiego, doświadczonego profesjonalistę, który jest praktykiem biznesu, a nie tylko teoretykiem prawa. W Colectus niezmordowanie doradzamy każdemu Przedsiębiorcy strategicznie, dlatego zawsze może liczyć na nasze wsparcie i pomoc.

Czy doradca restrukturyzacyjny ingeruje w biznes?

Czy doradca restrukturyzacyjny ingeruje w biznes?

Jako Przedsiębiorca swobodnie zarządzasz nadal swoim biznesem, choć formalnie będziesz nadzorowany przez swojego wybranego doradcę restrukturyzacyjnego. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zachodzi potrzeba dodatkowej współpracy ze swoim doradcą – by uzyskać zgodę na dokonywanie tzw. czynności przekraczających zwykły zarząd. Ten wentyl bezpieczeństwa został wprowadzony, by chronić Twoich wierzycieli przed pogorszeniem ich sytuacji, np. w wyniku sprzedaży kluczowego składnika majątku Twojej Firmy.

Zasadniczo jednak nadzorca nie ingeruje Twój w bieżący biznes.

Rola doradcy restrukturyzacyjnego w Twoim biznesie

Rola doradcy restrukturyzacyjnego w Twoim biznesie

Głównym zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest udzielenie wsparcia wszystkim stronom postępowania restrukturyzacyjnego.

Nie bez kozery funkcja ta nazywa się „ doradca”. W Colectus przywiązujemy do tego określenia wielką wagę. Naszych Klientów traktujemy zawsze jak Partnerów w biznesie – sami jesteśmy przedsiębiorcami i wiemy jak trudno jest niekiedy prowadzić firmę. Jak wiele kłopotów czai się za rogiem. Dlatego naszą rolę postrzegamy głównie jako organizatora procesu, by przebiegł możliwie gładko, szybko z korzyścią dla Ciebie.
Zadania stawiane przed doradcą restrukturyzacyjnym dotyczą głównie umiejętności zarządzania firmą w sytuacji kryzysowej, umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, logicznego i strukturyzowanego podejścia do podejmowanych działań. Z tego względu na odpowiedzialność jaką ponosi doradca restrukturyzacyjny, ustawa nakłada na niego obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. My, w Colectus, jako doradcy jesteśmy zobowiązani weryfikować otrzymywane informacje, dlatego tak ważne jest pełne zaufanie do siebie i uczciowość, by współpracować ramię w ramię dla dobra Twojej Firmy.
Rolą doradcy restrukturyzacyjnego jest działanie na rzecz Przedsiębiorcy, ale nie tylko. Doradca restrukturyzacyjny jest przede wszystkim niezależnym ekspertem, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego z punktu widzenia zarówno Twojego jako dłużnika, ale także ochrony interesów Twoich wierzycieli. Colectus działa na zasadzie „ zawsze lepiej się dogadać, niż palić mosty. Świat jest mały”.

Plan restrukturyzacyjny – co to jest?

Plan restrukturyzacyjny – co to jest?

Plan restrukturyzacyjny jest kluczowy dla powodzenia Twojej misji.

Doradca konstruuje taki plan dla Twojej Firmy, który określa min.:
• analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
• prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika;
• informacje na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
• opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
• harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Wszystko po to, by niezbicie wykazać, że przyjęty układ zostanie wykonany, Twoja Firma odzyska swoją pozycję finansową oraz przekona Twoich wierzycieli do głosowania za tym układem. Plan taki musi być rzetelny ale dający pewność, że kłopoty są przejściowe, a światełko w tunelu świeci niczym latarnia na morzu!

Colectus ma wielkie doświadczenie w szukaniu realnych szans wyjścia na prostą, nie zwlekaj i zaufaj profesjonalistom.

Co zawiera spis wierzytelności?

Co zawiera spis wierzytelności?

Spis wierzytelności bezspornych zawiera zestawienie wierzycieli i wierzytelności uznanych przez Ciebie, natomiast spis wierzytelności spornych zawiera wierzytelności, których nie uznajesz, np. wobec których toczy się proces z powództwa wierzyciela, które są bezpodstawne itp.

Układem, oprócz wierzytelności ujętych w spisie wierzytelności bezspornych, objęte są Twoje wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. przed dniem układowym, odsetki za okres od dnia układowego oraz wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu (tzw. wierzytelności warunkowe).
Ważne – układem objęte mogą być również wierzytelności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych – zaległości podatkowych, opłat, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych etc., przy czym zobowiązania wobec ZUS, FGŚP, FEP mogą być jedynie rozłożone na raty lub może dojść do odroczenia terminu ich płatności, a więc muszą zostać one zaspokojone w całości.

Pamiętaj – układ nie obejmuje m.in. wierzytelności powstałych po dniu układowym, wierzytelności ze stosunku pracy, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie ich układem, wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, a także roszczenia o wydanie mienia i zaniechanie naruszenia praw.

Wniosek o zatwierdzenie układu

Wniosek o zatwierdzenie układu

Gdy już osiągniemy porozumienie z wierzycielami i przyjmiemy układ – Twój doradca rzetelnie formułuje i wnosi do właściwego Sądu Rejonowego za pośrednictwem KRZ wniosek o zatwierdzenie układu.

Co ważne – kluczowe jest doskonałe uzasadnienie tego wniosku, który powinien być bardzo dobrze uzasadniony, ponieważ w związku z istnieniem ustawowych przesłanek odmowy przyjęcia układu, to na Tobie ciąży obowiązek wykazania istnienia wszystkich przesłanek pozytywnych (zdolność restrukturyzacyjna i stan zagrożenia niewypłacalnością lub stan niewypłacalności, przyjęcie układu), ale też brak przesłanek negatywnych zatwierdzenia układu (zgodność układu z prawem, wykazanie, iż układ zostanie wykonany). Stąd niebagatelna rola doświadczonego doradcy, który ma wiedzę i umiejętności jak najlepiej przygotować takie uzasadnienie.

Sąd wydaje postanowienie o zatwierdzenie układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Niestety w praktyce rozpatrzenie może trwać nieco dłużej.