Polityka prywatności Colectus

Polityka prywatności

Colectus Sp. z o.o. (dalej: „Colectus”) szanuje prawo do prywatności wszystkich osób korzystających z serwisu: www.przyjaznarestrukturyzacja.pl oraz dba o ochronę ich danych osobowych. W tym celu Colectus wdrożyła rozwiązania techniczne oraz przyjęła niezbędne procedury prawne, których celem jest przeciwdziałanie i zapobieganie działaniom mogącym ingerować w sferę prywatności Użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności Colectus stanowi przyjęty przez Zarząd dokument określający zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu: www.przyjaznarestrukturyzacja.pl

I. [Definicje]

Serwis – serwis Colectus prowadzony pod adresem: www.przyjaznarestrukturyzacja.pl;
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu;
Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
II. [Administrator Danych Osobowych]

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie jest:

COLECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

siedziba: ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa Mokotów

KRS 0000389162

NIP 7010298045

REGON 142941623

2. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych Użytkowników w sieci Internet.
3. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i/lub logowania.

III. [Gromadzenie danych osobowych Użytkownika]

1. Colectus gromadzi informacje o Użytkowniku wyłącznie:

a. poprzez formularz kontaktowy, do którego Użytkownik dobrowolnie wprowadza określone informacje (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, mail),
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Plików cookie wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.
2. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Colectus wyłącznie w celu:

a. odpowiedzi na zapytanie Użytkownika skierowane za pomocą formularza kontaktowego, w szczególności zapytanie dotyczące świadczonych przez Colectus usług oraz oferty współpracy,
b. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas przeglądania (Pliki cookie),
c. zebrania danych statystycznych mających na celu udoskonalenie Serwisu.
3. W przypadku Plików cookies zakres informacji zbierany jest automatycznie i jest uzależniony od ustawień przeglądarki Użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić zakres informacji udostępnianych Colectus przez przeglądarkę.
4. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane organizacjom międzynarodowym, ani przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe Użytkowników mogą być jednak przetwarzane przez upoważnione podmioty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.

IV. [Uprawnienia Użytkownika]

1. Użytkownik ma prawo:

a. dostępu do danych,
b. sprostowania danych,
c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Colectus jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@colectus.pl