Colectus zawarł skomplikowany układ

Kolejny zawarty przez Colectus układ się uprawomocnił. Naszym klientem jest przedsiębiorca z Bartoszyc prowadzący skład opałowy oraz stacje benzynową. Układ ten nie był prosty, gdyż część zobowiązań klienta była jednocześnie zobowiązaniami spółki cywilnej, w której był wspólnikiem. Poradziliśmy sobie i co najważniej przekonaliśmy do układu wierzycieli spółki cywilnej. Spółki cywilne są zatem w Colectus mile widziane.