10-ty nasz układ został zatwierdzony przez Sąd

Na początku grudnia 2023 sąd zatwierdził układ naszej klientki z Podhala, prowadzącej działalność polegającą na projektowaniu i realizacji ogrodów. Rynek ten jest bardzo ciekawy i perspektywiczny. Coraz więcej z nas szuka powrotu do natury i pragnie ogrodu jako miejsca upraw własnych warzyw i owoców, a także relaksu i odnowy biologicznej. Ten układ nas szczególnie cieszy, gdyż udało się przekonać do niego głównego wierzyciela, bardzo duży bank, który dość rzadko głosuje na „tak”.  W takich sytuacjach profesjonalny plan restrukturyzacyjny ma kluczowe znaczenie dla przyjęcia propozycji układowych przez wierzycieli.