​Gdy fiskus wejdzie na Twój rachunek….

Naszym klientem była firma transportowa średniej wielkości świadcząca usługi transportowe w rynku unijnym. Głównym jej problemem były długie okresy zwrotów VAT z zagranicy. Dopóki firma rozliczała swój VAT kwartalnie w polskim fiskusem płynność jej nie była jeszcze zagrożona.
Firma padła ofiarą swojego sukcesu zwiększając obroty i osiągnęła poziom, w którym zgodnie z prawem powinna rozliczać VAT miesięcznie. Niestety z powodu błędu obsługującego ją biura księgowego tego nie uczyniła. W efekcie w firmie wszczęto kontrolę podatkową i naliczono dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Firma pojawiła się u nas jako Klient w momencie zajęcia egzekucyjnego fiskusa na jej rachunkach bankowych, które całkowicie sparaliżowało działalność Przedsiębiorcy.
Z uwagi na pilność sprawy natychmiast pojechaliśmy do Firmy, żeby osobiście przyspieszyć i nadzorować proces. Ustalenie dnia układowego obwieszczaliśmy w miejscu jego siedziby. Zatrzymaliśmy postępowanie egzekucyjne i dzięki współpracy z urzędem skarbowym wynegocjowaliśmy całkowite odblokowanie rachunków bankowych Firmy.

Doprowadziliśmy do zawarcia układu z 16 wierzycielami, a sąd zatwierdził układ bez uwag pod naszym adresem. Klient go obecnie już realizuje.

Kolejna polska firma uratowana!